Soms komen we vragen tegen over beroepen of met betrekking tot beroepen waarop wij het antwoord schuldig moeten blijven. Misschien zijn er lezers die het antwoord wel kunnen geven, zo mogelijk met bronverwijzing, zodat we het alsnog aan de site kunnen toevoegen en de vragensteller een antwoord kunnen geven.


Regetwerker

Functie in de textielindustrie. Nog niet kunnen achterhalen wat deze functie inhoudt. Als u het wel weet, graag uitleg, zo mogelijk met documentatie.


Mansdronkenstoel

In het stedelijk archief van ’s Hertogenbosch staat in

Art. 28, Keure voor de Timmerlieden:

“Proeve van een Stoeldrayer”:

Item de Stoeldrayers sullen moeten maaken een mans dronkenstoel met 5 Pellesten onder de Leene ende eenen Preekstoel (om mee naar de kerkdienst te nemen) met veertien tralien onder en boven dubbelt wel gewrogt zoo dat behoord”

Wie kan aantonen waarom deze stoel deze naam heeft gekregen?